Národní technické muzeum spolupracuje na 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015. Ústřední výstava Památky mého kraje probíhá v Jiřském klášteře Pražského hradu.

Ústřední výstavou 9. ročníku mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2015 je projekt Památky mého kraje, který ve dnech 17. srpna až 18. října 2015 představí v Jiřském klášteře Pražského hradu českým a zahraničním návštěvníkům třináct krajů České republiky, hlavní město Prahu a další významná místa České republiky. Jednotlivé kraje budou prezentovány dvěma architektonickými modely historických budov, mozaikou dobových a současných fotografií, vybraným uměleckým dílem, velkoformátovou fotografií a objektem, charakterizujícím nejlépe daný kraj. Přírodní a kulturní dědictví každého kraje i jeho specifika budou promítány formou krátkých filmů na obrazovce, která bude součástí expozice. Národní technické muzeum na tuto výstavu zapůjčilo několik architektonických modelů ze svých sbírek, např. model novogotického západního průčelí pražské katedrály sv. Víta z roku 1879 nebo model televizního vysílače na Ještědu vytvořený ateliérem SIAL.

Kromě výstavy Památky mého kraje budou v Jiřském klášteře umístěny další výstavy, organizované v rámci festivalu: unikátní prezentace WHC UNESCO k 70. výročí jeho založení (bude tu rovněž exkluzivně představena a pokřtěna publikace, vydávaná k tomuto výročí). Ve spolupráci s příslušnými ambasádami budou v Jiřském klášteře prezentovány také památky z dalších 25 států světa. Pražskou premiéru budou mít výstavy, věnované francouzským románským kostelům a anglickým katedrálám. Více http://www.architectureweek.cz/.