17.4.2012 až 19.4.2012 proběhly v dopravní hale NTM netradiční komentované prohlídky.  A sice šlo o připravené programy dětí pro děti. Sedm odvážných studentů třetího ročníku SPŠS Betlémská přibližovalo svým o málo mladším vrstevníkům základní principy balónu, parního stroje, ale i jízdního kola. Ti mladší tak mohli kromě exponátu obdivovat i inspirativní technické vzdělání svých starších kolegů.

Během tří dnů programem prošlo víc než tři sta žáků. Do funkce průvodců po Technickém muzeu se přihlásili žáci SPŠS Betlémská. Návštěvníci - tedy žáci základních škol byli rozděleni do tří skupin a každá skupina měla určité téma. Po 15 minutách se žáci ZŠ vystřídali, aby jim žádné ze tří témat nechybělo. Výklad byl vždy doplněn jednoduchými pokusy.

Akce měla mimořádný ohlas. Proto věříme, že se tento typ komentovaných prohlídek bude v muzeu opakovat.

Všem účastníkům i průvodcům děkujeme!