Výstava představuje projekt Památník ticha - proměnu nádraží Bubny. V pražském kontextu je nádraží bytostně spojeno s válečnými deportacemi pražských Židů, proto je příběh šoa (holocaustu) nesmazatelným tématem místa. Výstava přiblíží nejen budoucí architektonickou koncepci Památníku, ale seznámí návštěvníky také s projektem stálé expozice, který v současné době vzniká. Projekt pracuje nejen s pamětí místa, ale také s minulostí okolního města a s otiskem jeho kulturních skupin do tváře metropole.

V Národnímm technickém muzeu se představuje další z cyklu výstavních prezentací projektu revitalizace pražského nádraží Bubny. Projekt, jehož cílem je vytvoření Památníku ticha na místě dnešního nádraží, charakterizuje věta na prvním výstavním panelu: Představení studie proměny nádraží Bubny v centrum diskuse o šoa v nás jako stigmatu současnosti.

Dnes již nefunkční objekt se stane platformou se stálou expozicí, výukovými programy, sezónními výstavami a prostorem pro setkávání. Záměr směřuje především k současnosti. K diskusi o stigmatech dneška s využitím bezrozměrného potenciálu příběhů dvacátého století.

Společnost Památník šoa Praha o.p.s. od roku 2012 realizuje přeměnu pražského nádraží Bubny v moderní památník novodobé historie. http://www.bubny.org/cz/

Fotogalerie