Výstavní projekt prezentuje deset vybraných děl německého uměleckého dua //////////fur////, která různými způsoby zvou k interakci. Výstava se pohybuje na rozhraní mezi uměním a hrou, kritikou médií a zábavou. Pro návštěvníka je připravena počítačová hra, které potrestá chyby bolestí, nebo nejmenší sociální síť na světě. Výstava vznikla díky spolupráci Národního technického muzea s Goethe-Institutem a koná se v rámci festivalu Spieltrieb/ Hráčský instinkt, který je koncipovaný jako proměnný, interdisciplinární putovní program.

Národní technické muzeum otevírá výstavu, která je mimořádným projektem. Je to nejen interaktivní atraktivní výstava, ale i projekt s přesahem, který kromě zábavy inspiruje i k zamyšlení nad vztahem člověka a současné hry či techniky.

Výstava vznikla díky spolupráci Národního technického muzea s Goethe-Institutem a koná se v rámci festivalu Spieltrieb/ Hráčský instinkt, který je koncipovaný jako proměnný, interdisciplinární putovní program. Výstava zaznamenala velký úspěch v roce 2014 v Krakově a Lublani, po představení v Národním technickém muzeu v Praze ji budou moci návštěvníci zažít v dalších evropských městech, v Budapešti, Bratislavě, Košicích a Vilniusu.

Výstavu NO PAIN, NO GAME vytvořili na požádání Goethe-Institutu Volker Morawe a Tilman Reiff, umělecké duo /////////fur//// z Kolína nad Rýnem, které získalo za své projekty  renomované mezinárodní ceny. Dílo uměleckého dua /////////fur//// se pohybuje na rozhraní mezi uměním a hrou, kritikou médií a zábavou, provokuje a současně dokáže nadchnout.  //////////fur//// chtějí z umění učinit fyzický prožitek – a to i za hranicí příjemných zážitků. V projektu NO PAIN, NO GAME se věnují fenoménu současné hry. Hra je kulturní praxe, která člověka provází a utváří již po tisíciletí, podněcuje jeho fantazii a pobízí ho k maximálním výkonům. Ještě nikdy ale všední den lidí všech věkových kategorií tolik nenasycovaly a neutvářely herní prvky. Svědci tohoto vývoje hovoří o trendu gamifikace, neboli zrušení hranic mezi realitou a hrou, mezi prací a zábavou. Výstava chce zohlednit rostoucí význam fenoménu hry. Důležité je neprobírat a neuplatňovat hru pouze v komerčním kontextu, ale i v rámci kulturního diskursu.

Ve výstavě naleznou návštěvníci 10 aktivních instalací, které různými způsoby zvou k interakci - ke hře, a to podle náročnosti návštěvníky od 6 let, 12 nebo až 16 let. Výstava představí počítačovou hru, která každou chybu trestá skutečnou bolestí, nejmenší sociální síť na světě, koule, které se jako mávnutím kouzelného proutku při zpěvu pohybují, či flipper, na kterém hrají návštěvníci na stejné úrovni s hráči tvrdými jako ocel. Vyzkoušet si interaktivní artefakty bude v několika případech stát návštěvníky trochu odvahy, ale užijí si i humorné situace. Aktivity pro menší návštěvníky jsou ,,úplně bezbolestné“ a přívětivé.