Návštěvníci muzea se mohou těšit ve čtvrtek 17. listopadu na přednášky o hradech Karla IV., komentované prohlídky výstavy Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. a výstavy Český kinematograf. Malí návštěvníci si mohou postavit hrad z malých i velkých kostek a pohrát v edukačním koutku výstavy Civitas Carolina, ale spoustu interaktivit naleznou nejen oni také v nové výstavě člověk a telefon.
Program je zdarma v rámci vstupného do muzea, které má otevřeno od 10 do 18 hodin.

Jako doprovodný program k výstavě Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. jsme připravili přednášku historika Mgr. Tomáše Veličky, Ph.D. o hradech Karla IV. Přednáška proběhne v Přednáškovém sále muzea od 12.00, 14.00, 16.00.

Doba zakládání a vytváření sítě královských hradů spadá v českých zemích do období 13. století. Panovníci z lucemburské dynastie již tuto síť jen doplňovali. Přesto ale role Karla IV. v této oblasti není zanedbatelná. Z jeho iniciativy vzniklo na teritoriu zemí Koruny české několik významných hradních staveb na čele s Karlštejnem, jiné byly výrazně přestavovány – především Pražský hrad. Vedle těchto nejvýznamnější stavebních počinů (z pohledu hradní architektury) však Karel IV. stál i za vznikem jiných, méně známých hradních pevností – a to jak těch, které leží na území České republiky, tak i takových, které se dnes nacházejí mimo její hranice. Tyto hrady vznikaly k různým účelům: ať už jako reprezentativní a pohodlné rezidence, nebo jakožto pohraniční strážní pevnosti, či jako doplnění sítě královských hradů ve vnitrozemí.

Komentované prohlídky výstavy Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. začínají v  11, 13 a 15 hodin

Komentované prohlídky výstavy Český kinematograf začínají v 12, 14 a 16 hodin