Ve dnech 16. 1. – 17. 2. 2013 bude v prostorách Národního technického muzea realizována unikátní společná výstava Národního technického muzea a Národního památkového ústavu s názvem „Tři staletí návrhů na přestavbu hradu Bečov aneb proměny pohledu na historickou architekturu“.

Výstava navazuje na projekt „Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“. Autoři výstavy představí především nerealizované originální plány z 19. a 20. století od významných architektů Josefa Zítka a Františka Maria Černého, a dále seznámí veřejnost s návrhy obnovy Státního hradu a zámku Bečov, připravenými v rámci architektonické soutěže realizované v roce 2012.

Do 17. 2. 2013