V říjnu se v prostorech Centra stavitelského dědictví v Plasích uskuteční dvě odborná setkání, a to konference Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi v pátek 16.10. a dvoudenní seminář Kámen a vápno, který proběhne 19.-20. 10. Jste srdečně zváni.