Národní technické muzeum ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR v.v.i., Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Českou astronomickou společností a Společností pro dějiny věd a techniky pořádají konferenci "Věda, technika a umění v rudolfínské době".

V roce 2012 si připomínáme dvojí výročí spojené se jménem panovníka Rudolfa II. – uplyne 400 let od jeho smrti a 460 let od narození. Praha se stala v době jeho panování hlavním městem Svaté říše římské a jedním z nejvýznamnějších evropských měst. Císař Rudolf II. vybudoval z Pražského hradu výstavné sídlo, ve kterém panovala relativní náboženská svoboda. Byl velkým milovníkem nejen umění, ale též se aktivně zajímal o vědu a vědecké přístroje. Do Prahy proto pozval významné umělce, vědce, techniky i řemeslníky. Podporoval takové vědce, jako byli Tadeáš Hájek z Hájku, Johannes Kepler nebo Tycho Brahe. Jeho zásluhou také vznikla pozoruhodná kolekce uměleckých předmětů, přírodnin, vědeckých předmětů i kuriozit.

Tematické bloky:
1. Rudolf II. jako mecenáš věd a umění
2. Astronomie a astrologie
3. Technika
4. Alchymie, lékařství a botanika
5. Hornictví, hutnictví, medailérství a mincovnictví
6. Umění

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím přiloženou přihlášku nejpozději do 30. června 2012 na kontaktní adresu: ivana.lorencova@ntm.cz nebo poštou na adresu: Ivana Lorencová, Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78, Praha 7. V případě Vašeho zájmu o přednesení referátu vyplňte v přihlášce rovněž název a anotaci svého příspěvku. Organizátoři si vyhrazují právo provést výběr konferenčních příspěvků. Délka příspěvků je stanovena na 20 min, vybrané příspěvky budou publikovány. Poplatek na oba dny je 300 Kč, studenti a důchodci 150 Kč. Informace též na www. ntm. cz a telefonním čísle 777 710 799.


Pořadatelé:
Národní technické muzeum
- Oddělení dějin vědy a techniky
- Oddělení exaktních věd

Spolupráce:
Astronomický ústav Univerzity Karlovy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Česká astronomická společnost
Ústav dějin umění AV ČR , v. v. i.
Společnost pro dějiny věd a techniky

Organizační výbor:
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
Prof. PhDr. Lubomír Konečný
RNDr. Ivana Lorencová
Mgr. Ivo Purš, PhD.
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Ing. Antonín Švejda