Připomenutí dvojího výročí Rudolfa II. (1552–1612), císaře římského, krále českého a uherského

V roce 2012 si připomínáme dvojí výročí spojené se jménem panovníka Rudolfa II. uplyne 400 let od jeho smrti a 460 let od narození. Praha se stala v době jeho panování hlavním městem římské říše a jedním z významných evropských měst. Císař Rudolf II. vybudoval z Pražského hradu výstavné sídlo, ve kterém panovala relativní náboženská svoboda. Byl velkým milovníkem nejen umění, ale též obdivovatelem vědy a vědeckých přístrojů. Do Prahy proto pozval nejrůznější umělce, vědce, techniky i řemeslníky. Podporoval takové vědce, jako byli Tadeáš Hájek z Hájku, Johannes Kepler nebo Tycho Brahe. Jeho zásluhou také vznikla pozoruhodná kolekce uměleckých předmětů, přírodnin, vědeckých předmětů i kuriozit.