Výstava u příležitosti 125 let od narození Karla Čapka připomíná méně známou skutečnost, že Čapek nebyl pouze známý spisovatel, dramatik, básník, kritik, překladatel, estetik a filozof, ale že se zapsal také do dějin české fotografie. Ačkoliv se samotnému fotografování věnoval poměrně krátkou dobu, zanechal za sebou zajímavé fotografické dílo.

Čapek se věnoval převážně fotografování věcí, které ho obklopovaly, ať již se jednalo o rostliny, psací stůl, anebo o různé kuchyňské náčiní. Zajímavé jsou také fotografie z cest. Negativy třídil do tematických celků s názvy: Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny. Jeho fotografie vycházely spolu s články o fotografování ve třicátých letech minulého století v časopisech Světozor a Pestrý týden. Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka čili Život štěněte, která poprvé vyšla na sklonku roku 1932 a která vychází dodnes nejen v českém jazyce, ale také například v němčině, dánštině, italštině a dalších jazycích.

Na výstavě budou k vidění dva fotoaparáty, které Karel Čapek používal, originální zvětšeniny v původních rámech, které pochází z jeho vily na pražských Vinohradech, předměty denní potřeby, které byly často objekty Čapkova fotografického zájmu, dobové časopisy, v nichž vycházely Čapkovy fotografie a jeho pojednání o fotografování nebo fotografie T. G. Masaryka, kterou Čapek věnoval Olze Scheinpflugové. Návštěvníci se mohou také těšit na 25 různých vydání knížky Dášeňka čili Život štěněte spolu s originálními fotografiemi, jež byly v této knížce použity. Především pro děti jsme připravili soutěž „Jak se fotí štěně“. Výstava je doplněna projekcí dvou dokumentů o životě a díle Karla Čapka s názvy Slovensko bratří Čapků a Život a doba spisovatele Karla Čapka. Další doprovodné programy budou průběžně zveřejněny na stránkách NTM. Vystavené předměty jsou zapůjčeny z vily Karla Čapka, která je v majetku Městské části Praha 10, z Památníku Karla Čapka ve Strži a z Památníku národního písemnictví.