Kyanotypie je jednoduchý proces, ale s velkými možnostmi. Kopíruje se na ručně zhotovený citlivý papír. Obrázky mají modrou tonalitu, kterou je možno vytónovat do hnědé, zelenočerné nebo modrozelené – techniky tónování budou předvedeny.

Kyanotypií se dají vytvářet i pěkné fotogramy -  můžete si přinést s sebou předměty ke kopírování (musí být ploché, aby je bylo možno přikrýt sklem).  Negativy ke kopírování si můžete přinést vlastní (formátu nejméně 6 x 6 cm), nebo je můžeme vytisknout na naší tiskárně na fóĺii z vašich donesených dat (vezměte více obrázků na výběr). Negativy se kopírují kontaktně. Tvůrčí dílnu vede kurátor oddělení dějin fotografické a filmové techniky Tomáš Štanzel.

O procesu blíže na http://www.ntm.cz/historicke-fotograficke-techniky/cast-vii-kyanotypie

Sobota 15. 2. 2020 , sraz v 9:25 na služební vrátnici NTM (vchod ze suterénu vlevo od hlavního vchodu). Začátek  v 9.30, konec 16:30 -  17 hodin, asi 45 minut přestávka na oběd. Celkem 6 účastníků, pracuje se ve dvojicích. Veškeré materiály i přístroje budou k dispozici, vezměte si s sebou pracovní oblečení.

Cena workshopu 700 Kč, Přihlásit se můžete na adrese: photoworkshop@ntm.cz, údaje pro platbu zašleme.