V expozici Tiskařství se představují knihy oceněné za své výjimečné grafické, ilustrační a polygrafické zpracování, které byly vydané v posledním kalendářním roce. V rámci 49. ročníku ceny organizované Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR byly hodnoceny publikace celkem v šesti kategoriích.

Soutěž o nejkrásnější knihy má dlouhou tradici. V roce 1928 inicioval tuzemskou soutěž podle zahraničních vzorů sběratel Arno Sáňka, jehož jméno nese dnes studentská cena. O rok později ji Spolek českých bibliofilů poprvé zorganizoval. Pravidelně se začala soutěž pořádat od roku 1965 pod názvem Československé nejkrásnější knihy. Od roku 1993 se soutěž jmenuje Nejkrásnější české knihy roku a jejími organizátory jsou Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví.

Do 49. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku, v němž odborná porota hodnotila produkci českých nakladatelů roku 2013, bylo přihlášeno 250 titulů, z toho 48 prací od studentů výtvarných a polygrafických škol. Soutěže se zúčastnilo 104 vydavatelských subjektů. Porota složená z renomovaných odborníků hodnotí z technického a výtvarného hlediska knihy v šesti kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice, obrazové publikace a katalogy.

Zúčastnit se soutěže je pro nakladatele, grafiky, ilustrátory, pracovníky z oboru polygrafie a dalších profesí prestižní záležitostí, o čemž svědčí skutečnost, že se každým rokem hlásí stále více zájemců. Kolekce vítězných knih spolu s tituly, které porota zařadila do užšího výběru, je tradičně prezentována na tuzemských i zahraničních knižních přehlídkách a veletrzích. Není výjimkou, že si české knihy odvážejí ocenění z klání o nejkrásnější knihy světa. Nejkrásnější knihy roku 2013 si budou nyní moci prohlédnout návštěvníci Národního technického muzea v expozici Tiskařství, v prostoru evokujícím starou tiskárnu. Expozice tiskařství dokumentuje vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství.

Více informací: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/