Letošní 15. Piknik Naukowy se konal 28. května na náměstí Marszalek Rydz-Smigly ve Varšavě. Jeho hlavním tématem byla "Svoboda". Akce se Národní technické muzeum účastnilo již po několikáté, letos s programem Johannes Kepler – "I used to measure the heavens …".

Výběr tématu nebyl náhodný. "Svoboda" je také mottem konference ECSITE (Evropská síť center pro vědu a muzea), která byla též uspořádána ve Varšavě. Tyto dvě události ukazují, jak univerzální a základní otázka svobody zůstává, a to zejména v rámci oblasti prosazování vědecké komunikace.

Piknik Naukowy Polského rozhlasu a Koperníkova vědeckého centra, jehož první ročník se konal ve Varšavě v roce 1997, je největší událostí v Evropě pod širým nebem, která je věnovaná vědě. Každoročně přitáhne davy návštěvníků – více než 100 tisíc během jednoho dne! V roce 2005 byl Piknik Naukowy svěřen Evropské komisi jako jeden z 10 modelů evropských projektů „Věda a společnost“.

Této akce se účastní každý rok asi 250 institucí z Polska i zahraničí (včetně zástupců z Rakouska, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Egypta, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Japonska, Litvy, Maroka, Portugalska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, USA a Velké Británie). Vysoké školy, výzkumné ústavy, muzea a kulturní instituce, ti všichni zde prezentují své úspěchy a odhalují pozadí a aspekty své práce, a to způsobem přístupným návštěvníkům různých věkových skupin s použitím jednoduchých experimentů, zábavných demonstrací a interaktivních exponátů. Na Pikniku se prezentují výzkumné obory z širokého spektra vědy, a to včetně přírodních, společenských a humanitních oborů.

Národní technické muzeum v duchu tématu letošního ročníku připravilo pro polské publikum program Johannes Kepler - "I used to measure the heavens …". Připraven byl Keplerův model rozložení planet a dýmová komora pro objasnění funkce čočky. Návštěvníci si zde mohli zkusit sestrojit teleskop nebo si vyzkoušet práci s kvadrantem. Piknik byl pro veřejnost otevřen od 11 do 20 hodin a po celou dobu naši lektoři ve složení Miloš Milner, Ilona Petřinová, Hynek Střítezský a Olga Šámalová hovořili polsky, nebo se víceméně snažili.