Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní mezioborovou konferenci konanou k připomenutí 200 let od úmrtí významné postavy českých a rakouských dějin Josepha Hardtmutha. Konference se uskuteční v Multifunkčním centru na zámku Lednice

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 15. a 16. září 2016. Akci pořádá Národní technické muzeum za podpory Jihomoravského kraje a firmy Archatt.

Záštitu nad konferencí převzali:

ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman;
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Králová, Ph.D.,Oddělení dějin vědy a techniky NTM

tel.: 220 399 165, hana.kralova@ntm.cz

PROGRAM:

ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2016

9:30–10:00 registrace účastníků

10:00–10:35 slavnostní zahájení konference úvodní slovo čestných hostů

10:35–10:55 Jana Lišková: Joseph Hardtmuth

10:55–11:15 Daniel Lyčka: Zaniklé a zapomenuté stavby Josepha Hardtmutha v Lednicko-valtickém areálu

11:15–11:35 Karel Ksandr: Joseph Hardtmuth, autor lednického akvaduktu jako významného vodního díla

11:35–11:55 Dagmar Černoušková: K stavebně historickým průzkumům voluptuární architektury v Lednicko-valtickém areálu

11:55–12:15 diskuze

12:15–13:45 přestávka na oběd

13:45–14:05 Jana Geršlová: Firma Hardtmuth a zahraniční konkurence výrobců tužek

14:05–14:25 Přemysl Krejčiřík: Zámecké zahrady v Lednici v období činnosti Josepha Hardtmutha

14:25–14:45 Zdeněk Novák: Stavby Josepha Hardtmutha v komponovaných krajinách určených k rekreaci a reprezentaci knížecího rodu Liechtensteinů

14:45–15:05 diskuze

15:05–15:30 přestávka

15:30–17:00 prohlídka zámeckého parku s odborným výkladem

17:30–22:00 společenský večer s rautem

PÁTEK 16. ZÁŘÍ 2016

9:00–9:20 Martin Golec: Joseph Hardtmuth a Vranovsko-křtinský liechtensteinský areál

9:20–9:40 David Bohdálek: Odkaz Josepha Hardtmutha – tužkárenský koncern a jeho majitelé v první polovině 20. století

9:40–10:00 Lenka Křesadlová: Spolupráce Josepha Hardtmutha a Bernarda Petriho při parkových úpravách na dalších panstvích Liechtensteinů (mimo LVA) na našem území

10:00–10:20 Dalibor Hodeček: K okolnostem vzniku letohrádku Belveder u Valtic

10:20–10:35 přestávka

10:35–10:55 Hana Králová: Směr České Budějovice. První léta působení firmy L & C Hardtmuth na jihu Čech

10:55–11:15 Mája Havlová: Krajinář Ferdinand Runk

11:15–11:30 Jiří Partyka: Joseph Hardtmuth a jeho sounáležitost se skladateli W. A. Mozartem a F. Schubertem

11:30–12:00 diskuze

12:00–13:30 přestávka na oběd

13:30–13:50 Pavel Juřík: Liechtensteinové, politici, vojevůdci a mecenáši a jejich přínos k tvorbě krajiny

13:50–14:10 Michal Plavec: Nejasný vztah podnikatelských rodin Hardtmuthů a Lannů. Vývoz jihočeské tuhy v první polovině 19. století

14:10–14:30 Jaroslav Gebler: Tužka K-I-N a cukr – co mají společného

14:30–15:00 diskuze a ukončení konference