V sobotu 14.3. v rámci Dne s Pražskou pobočkou České astronomické společnosti čeká na návštěvníky zajímavý program, jehož součástí bude pozorování Slunce doprovozené odborným výkladem a přednášky odborníků - Jiří Grygar bude hovořit mj. o budování vysokohorských observatoří a prof. Petr Kulhánek promluví o zkoumání Velkého třesku.

V sobotu 14. března pořádá Pražská pobočka ve spolupráci s Národním technickým muzeem akci „Den s PP ČAS v Národním technickém muzeu“.

Program:

10:30 „Astronomové v oblacích“ – RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Vyprávění o budování vysokohorských observatoří od konce XIX. stol. [Mt. Blanc, Chile], jak se létalo v balonech [J. Janssen, V. Hess, Antarktida] a v letadlech [KAO, SOFIA]

14:00 „Jak zkoumáme Velký třesk“ - Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Na samotný konec Velkého třesku nás dovede reliktní záření. Ale lze pozorovat i události v průběhu Velkého třesku? Existují dvě teoretické možnosti: reliktní neutrina a reliktní gravitační vlny. Zdá se, že jedné z nich jsme právě na stopě… A pak jsou zde ještě aktivní experimenty – umělá příprava pralátky, ze které vznikal vesmír v našich laboratořích.

Přednášky od 10:30 a od 14:00 se konají v Přednáškovém sále NTM a jsou volně přístupné návštěvníkům muzea.

Během celého dne budou před budovou NTM dalekohledy pro pozorování Slunce (sluneční skvrny, protuberance) či pozemských objektů (v případě nepříznivého počasí) s odborným výkladem pro širokou veřejnost.

Pro členy PP ČAS je zajištěn po předložení legitimace volný vstup do muzea. Veškerý program bude volně přístupný návštěvníkům NTM.