Repríza úspěšné tvůrčí dílny pro zájemce o osvojení si klasické fotografické techniky mokrého kolodiového procesu.

Registrace je nutná na emailu photoworkshop@ntm.cz
Platbu prosím proveďte předem na účet NTM (číslo účtu zašleme). Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně adresy a telefonu. Pokud se nebudete moci zúčastnit, dejte pokud možno vědět ihned, aby mohli být kontaktováni náhradníci.

 

Vede kurátor NTM Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.


Dílny se konají vždy v sobotu. Trvání dílny od 9.30 do 17.00. V průběhu dne 45 minut přestávka na oběd. Sraz v 9:25 na služební vrátnici NTM.
Kapacita dílny je 6 osob.
Vezměte si s sebou také pracovní oděv – skvrny od některých chemikálií nelze ničím vyprat.


Fotografování na mokré kolódiové desky technikou ferrotypie. Informace o  historii a fyzikálně –chemické podstatě procesu. Nácvik polévání a zcitlivování desek, jejich zpracování a fixace. Účastníci si zhotoví fotografii zátiší velkoformátovým technickým fotografickým přístrojem na vlastní připravenou ferrotypickou desku formátu 9 x 12 cm. Dílna je určena spíše pro pokročilejší účastníky, bude vítáno, mají-li zkušenosti s klasickou fotografií a s prací s velkoformátovým technickým fotografickým přístrojem.

Do přihlašovacího emailu prosím uveďte míru svých zkušeností s klasickou fotografií.