V rámci Pražské muzejní noci v NTM návštěvníky vedle volného vstupného čeká také bohatý doprovodný program. Součástí bude mj. zakončení závodu veteránů "1000 mil československých", pozorování dalekohledy, fotografování v historických kostýmech v dobovém fotoateliéru nebo interaktivní modely z ČVUT. Pro více informací čtěte dále. 

Návštěvníkům se představí vozy účastníků závodu historických vozidel „1000 mil československých“, který bude mít v odpoledních hodinách cíl u NTM. Ve venkovním areálu muzea bude dále probíhat praktická ukázka uměleckého kovářství a odpočinek bude možné najít u Bibliobusu Městské knihovny v Praze. V budově muzea bude připraveno mnoho aktivit - ukázky knihtisku na ručním lisu Albion, historický fotoateliér, pozorování dalekohledy nebo prezentace amerického gramorádia Magnavox. Probíhat zde budou také komentované prohlídky expozice Televizní studio a  Van de Graafova generátoru. Na interaktivních modelech z různých pracovišť ČVUT si budou návštěvníci moci vyzkoušet, že věda a technika může být i zábavná.

Z bezpečnostních důvodů budou uzavřeny tyto stálé expozice:
Interkamera
Hornictví
Rudný a uhelný důl
Hutnictví