Pozvánka na vzpomínkové a pracovní setkání u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře   Ing. Dr. h. c. Emila Zimmlera (1863 – 1950), prezidenta Masarykovy akademie práce a dlouholetého člena Technického muzea v Praze.

Dne 14. listopadu 2013 uplyne 150 let od narození Emila Zimmlera, nymburského patriota, vodohospodářského inženýra, státního technického úředníka, od začátku 20. století do 40. let jednoho z představitelů české inženýrské elity, člena a funkcionáře řady profesních, stavovských, vědeckých i vzdělávacích organizací a spolků, autora řady odborných statí a publikací, popularizátora techniky v širokých souvislostech hospodářských a sociálních,  průkopníka péče o technické památky a ekologického přístupu ke krajině.

Při této příležitosti uspořádá Národní technické muzeum v Praze vzpomínkový seminář, na němž zazní příspěvky a diskuzní vystoupení týkající se širokého spektra Zimmlerovy odborné i zájmové činnosti. Setkání, na něž si dovolujeme Vás tímto dopisem pozvat, proběhne ve středu dne 13. listopadu 2013 v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42,  Praha 7 od 9,30 do 17 hodin. Byli bychom rádi, kdyby se v NTM sešli zájemci o život a dílo oslavence, ale i ti, kteří se ve své práci věnovali nebo věnují podobným otázkám a problémům, jež tvořily náplň Zimmlerova dlouhého a bohatého života.

Tematické okruhy semináře:  Život Emila Zimmlera, jeho vztah k Nymburku,  činnost na Teplicku, dále v oblasti vodohospodářství, splavnění řek v širších souvislostech - vodní stavby, průplavy, Zimmlerovo působení na ministerstvu veřejných prací ČSR,  činnost v organizacích a spolcích, např.: Spolek inženýrů a architektů, Masarykova akademie práce, Národohospodářský ústav, Technické muzeum a další, Zimmlerův myšlenkový svět, jeho pojetí technokracie, postavení inženýra ve společnosti, dílo inženýra a dílo umělce,  zájmy a záliby, vzpomínky a postřehy jeho současníků…

Zájemce o aktivní účast na semináři (délka vystoupení je stanovena na 20 minut, diskusní 10 minut) prosíme o zaslání přihlášky, nejlépe elektronickou cestou, s následujícími údaji: Jméno, příjmení, tituly, adresa pracoviště, e-mailová adresa, telefon, název příspěvku, velmi stručná anotace (4 – 6 řádků). Konferenční poplatek se neplatí!  Informace najdete též na www.ntm.cz

V rámci semináře bude představena edice pamětí Emila Zimmlera, rozsáhlého díla uloženého ve strojopisech v archivu NTM a ve Vlastivědném muzeu v Nymburce. Za přispění Národního technického muzea  a města Nymburka je vydává pod názvem „Moje inženýrské paměti“ nakladatelství Scriptorium.