Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás pozvat na workshop věnovaný technice LINORYTU. Workshop se koná ve čtvrtek 13. 6. 2019 v expozici Tiskařství (od 14:30 do 18:00) pod vedením MgA. Zuzany Růžičkové, a připravili jsme jej pro Vás ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků HOLLAR.

Přístupný bude všem návštěvníkům muzea v rámci vstupného.

Podrobnosti o technice a fotografie z uplynulých ročníků naleznete po rozklinutí aktuality.

 

Fotografie z uplynulých workshopů:

fotografie 2018fotografie 2017
 

MgA. Zuzana Růžičková

Zuzana Růžičková, vizuální umělkyně žijící v Čechách. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér grafika kresba, dokončenou v roce 2012. Základnu má v ateliéru ve starém továrním prostoru Pragovka, který se stává artdisctrictem. Zuzana zde pár let organizovala projekty Otevřených ateliérů na Kolbence. Je členkou Hollaru. Se svými technikami otisku se, mimo jiné, prezentuje ve veřejném prostoru. Vystavuje v Čechách i v zahraničí (Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Ukrajina, Taiwan).

 

LINORYT

Pro přípravu linorytové matrice, z které se tiskne, se používá přírodní linoleum či různé druhy PVC, do kterého se ryje standardními rydly různé tloušťky a tvaru. Tiskové barvy jsou ředitelné olejem, fermeží nebo vodou. Je možné je ředit a míchat s barvami olejovými. Tisk je možné provést ručně (lžící, ručními lisy – kuličkový lis Sláma) či strojově (linoryt se dá tisknout téměř na všech typech strojů). Vyryté plochy na matrici zůstávají po tisku bílé a tisknou se nevyrytá místa, jako u všech technik tisku z výšky. Linoryt umožňuje i hlubotiskovou techniku (J. Samek), kdy se deska vyryje a poté se tiskne tak, že se barva vetře do vrypů jako při jiných hlubotiskových technikách.

Barevný linoryt tuto techniku obohacuje o možnosti barev – desek, které je nutno pro jednotlivé barvy vytisknout. Barevný linoryt je možné vytvořit postupným odrýváním z jedné desky (M. Cihlář, I. Křen, Z. Hraba aj.). Na desku se překopíruje kresba, deska se odrývá postupně a zároveň tiskne. Většinou od nejsvětlejší po nejtmavší/nejkontrastnější barvu. Výhodou této techniky je přesnost tisku, nevýhodou je úplné znehodnocení matric.

Další možností barevného linorytu je tisk z několika matric, každá barva má svou matrici (P. Piekar). Základem je přesná kresba, ze které se kopírováním přes pauzovací papír rozkreslují barvy na jednotlivé matrice. Výhodou je, že se mohou přes sebe překrývat různě rozryté jemné barevnosti matric a grafika se dá znovu vytisknout. Nevýhodou jsou jisté nepřesnosti při překrývání jednotlivých barev.