Terstský přístav byl společně s Hamburkem, Buenos Aires, Kalkatou a Janovem jedním z prvních na světě, který byl vybaven hydraulickou stanicí. Ta čerpala pomocí 6,5 km dlouhé potrubní sítě vodu o tlaku až 54 atm do celého přístavu, kde sloužila k přímému pohonu technologických zařízení, především jeřábů na nábřeží a uvnitř skladišť a výtahů na zboží. Výstava představí historicky cennou hydraulickou čerpací stanici, která se sestávala z deseti parních kotlů, čtyř čerpacích parních strojů a dalších zařízení, dodaných strojírnou Breitfeld, Daněk & Co. v Praze.

Stanice postavená v roce 1890 sloužila až do roku 1888 a dnes představuje nejcennější technologickou stavbu starého přístavu, neboť sama stavba i převážná většina jejího strojního zařízení je dodnes zachována. Čerpací stanice spolu s nedalekou elektrickou transformační stanicí se stane základem plánovaného Muzejního centra terstského přístavu.

Autoři výstavy: Antonella Caroli a Jan Palas

V rámci doprovodného programu výstavy zazní v neděli 16. dubna od 16.00 smyčcový koncert posluchačů konzervatoře G. Tartini v Terstu. Na programu bude Smyčcový kvartet č. 7 a moll. op. 16 a Smyčcový kvintet G dur op. 77 Antonína Dvořáka.

Výstava je spolupořádána nadací Italia Nostra.