Na půdě NTM v souvislosti se zde instalovanou výstavou Cesta k památníku proběhne v neděli 12. dubna od 15 – 17 hodin setkání urbanistů s veřejností. Diskutovat se bude o možnostech územního plánování oblasti Bubny – Zátory pro občany.

Společnost Památník Šoa Praha vznikla pro to, aby proměnila nádraží Bubny v Památník ticha. Proto se ptá:
Jaká je občanská naděje, že se vůbec dožijeme proměny „holešovického brownfieldu“?
Hledá se velký urbanistický projekt, nebo akupunkturní zásahy postupné revitalizace?
Jak bude vypadat okolí objektu spojeného s pohnutou minulostí války po jeho přestavbě?
Odpovídat budou urbanisté Fakulty architektury ČVUT, zastupitelé MČ Praha 7, občané, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí

Formát prvního z řady plánovaných občanských setkání k nadějím území Bubny-Zátory:

15 - 16 hodin
série diskusních příspěvků urbanistů a zastupitelů městské části Praha 7. Časový prostor pro každého účastníka je 5 minut. Hosté vystupují ve dvojicích, které přibližují společné téma formou diskuse

16,10 - 16,40 diskuse všech pozvaných hostů moderovaná vedoucím autorského týmu studie Bubny-Zátory

16,40 - 17,00 prostor pro krátkou diskusi všech zúčastněných s veřejností.
(Záměrně limitován na minimum, protože hlavní rolí diváků je reflexe formou písemných námětů na kartách občanů, kde může každý písemnou formou vyjádřit své názory, či náměty pro budoucí podobná setkání)

Osoby a témata:
Jednotlivé minidiskuse zúčastněných dvojic jsou pevně limitovány deseti minutami!!!

1/ Richard Biegel + Petr Hlaváček - šance a možnosti pro bubenský brownfield

  • Hledáme konzervativní či revoluční architektonickou koncepci?
  • Hovoříme o evolučním propojení Holešovic Holešovicemi či o nové tváři architektonického vývoje Prahy, případě republiky?

2/ Jan Čižinský + Jiří Plos - právní bloky a realismus privatizovaného území.

  • Bloky, možnosti a naděje v našem právním systému.
  • Příklady a cesty zahraničních iniciačních projektů.

3/ Leoš Válka + Adam Gebrian - praktické zkušenosti z realizace konkrétního projektu na území Holešovic.

  • Přestavba industriálního komplexu v Galerii současného umění DOX je prvním naplněným snem svého druhu na vltavském poloostrově
  • Mentální proměny území továren v kulturní centrum metropole

4/ Richard Sladký + Matouš Bičák - student a pedagog Přírodní školy na Strossmayerově náměstí o depresi či naději prostoru spojeném s tajemstvím příběhů minulosti.

  • Místa paměti ve vrstvách epochálních proměn města
  • Dobrodružství vyhledávání vzpomínek pohnutých míst

5/ Hanka + Helena Třeštíkovy - pojem art distrikt jako vzpoura nebo naděje ...

  • Koncepce proměny charakteru městské části, včetně jejích neuralgických prostor z hlediska nové zastupitelky vs. zkušenosti letité sběratelky příběhů XX. století
  • Mezigenerační diskuse o koncepci a možnostech kulturních projektů na rozvojovém území

Sekundanty malých diskusních duelů budou Lenka Burgerová (zastupitelka pro místní rozvoj MČ Praha 7) a Pavel Štingl (vedoucí projektového týmu Památníku ticha)

Návrhy občanů a diskutujících budou zpracovány a prezentovány na stránkách NTM a PŠP.

Na Vaši návštěvu se těší Národní technické muzeum a Památník Šoa Praha.
Výstavu k architektonické studii Památníku ticha můžete shlédnout v neděli naposledy ještě před diskusí. U vchodu laskavě použijte heslo „BUBNOVÁNÍ“.

Setkání je vedeno vizí, že občané nejsou ti, kdo mají vytvářet územní plán, ale mají jej vnímat jako partnerskou vizi, která je zárukou, že se kvalitativní proměny města vůbec dožijí. Diskusní panel ve spolupráci s NTM připravila společnost Památník Šoa Praha, která připravuje proměnu železniční stanice Bubny v komunikační centrum o historii a identitě Prahy. Proto otevírá diskusi na téma, zda stigmata minulosti budou komunikována z prostředí, které připomíná periferii uprostřed města, nebo zda se na základně konstruktivního dialogu mezi občany, odborníky a správou města dá největší pražský brownfield v dohledné době vůbec začít měnit k lepšímu.

www.ntm.cz

www.bubny.org