V rámci Pražské muzejní noci v NTM návštěvníky vedle volného vstupného čeká také bohatý doprovodný program. Těšit se můžete mj. na ukázky důlní záchranné techniky nebo zábavnou vědu v podání ČVUT. Muzeum otevře své brány v 19.00. Z organizačních důvodů bude muzeum v rámci denní otevírací doby v sobotu uzavřeno již v 17:00.

 


Na návštěvníky čekají tyto doprovodné akce:

Představení důlní záchranné techniky
Představení výjezdového vozidla důlní záchranné služby s technikou a možnost vyzkoušet si dýchací aparáty v zátěži na nekonečném žebříku.

Zábavná věda z ČVUT
Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou přesvědčit, že studium vědy a techniky na ČVUT může být nejenom zábavné, ale především prospěšné pro naši společnost.

Dopravní technika nedávné minulosti
Dopravní techniku nedávné minulosti připomene spolek Veteráni dopravní techniky vystavením autobusu Karosa C734.00 z roku 1982 a ukázkou dobového funkčního informačního a odbavovací systému.

Tesla 4002A
Prezentace prvního sériově vyráběného kombinovaného TV/rozhlasového přijímače z r. 1956. Pomocí konvertoru se set top boxem předvedeme na obrazovce úhlopříčky 25cm současný TV program či záznam z DVD.

Dalekohledy
Představení stěžejní pomůcky astronomů – dalekohledů a pozorování cílů.

Demonstrace motoru
Demonstrace stabilního benzinového motoru LORENZ nebo malého teplovzdušného motoru s elektrickým ohřevem.

Výroba cukru u nás
Historii i současnost výroby cukru představí v interaktivním koutku Dobrovická muzea.

Bibliobus Oskar z Městské knihovny v Praze
V pojízdné knihovně si můžete vypůjčit knihy pro děti i dospělé, zahrát si deskové hry, zasoutěžit si nebo si můžete vyzdobit středověký kodex.

Navštívit můžete vedle stálých expozic také tyto krátkodobé výstavy:

 
 

Nuvolari

Nejkrásnější kniha 2014

 

Dovolujeme si upozornit, že z bezpečnostních důvodů budou uzavřeny tyto stálé expozice:

  • Interkamera
  • Hornictví
  • Rudný a uhelný důl
  • Hutnictví

Oficiální webové stránky Pražské muzejní noci.