Přijďte se za přítomnosti císaře a krále Karla IV. a jeho manželky Anny Svídnické rozloučit s výstavou Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. Čeká na Vás bohatý doprovodný program. Výstava ožije hranými dobovými scénami. Soubor „Regii Caroli regis“ zde během odpoledních hodin představí život a kulturu na královském dvoře i mezi řemeslníky. Předvede, jak se v době Karla IV. pracovalo, jedlo i veselilo. Pro dospělé návštěvníky jsou dále připraveny komentované prohlídky výstavy, s malými i většími dětmi si muzejní lektoři vyzkouší spoustu aktivit v interaktivní herně a splní mnoho úkolů, např. postaví hrad z malých i velkých kostek, vyzkouší měření za pomoci středověkých měrných jednotek, nebo postaví gotickou klenbu.

Program ve výstavě „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“ 11. 2. 2017

  • Vystoupení souboru „Regii Caroli regis“: 12.00, 14.00, 16.00
  • Komentované prohlídky výstavy:                 11.00, 13.00, 15.00
  • Aktivity s lektorem v herně:                           11.00 až 17.00

Program je v rámci vstupného do muzea