Nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice již tradičně proběhne i v Národním technickém muzeum.  Pro letošní 14. ročník naše muzeum připravilo množství komentovaných prohlídek a workshopů, které budou probíhat 4. – 6. a 12. 11.

Festival pořádaný Akademií věd ČR se uskuteční 1. – 15. listopadu v Praze, Brně, Ostravě a mnoha dalších místech, kde nabídne více než 500 akcí. Máte možnost navštívit dny otevřených dveří, výstavy, přednášky, filmy, semináře nebo workshopy. Program nabídne i panelové diskuze, on-line přenosy, vědecké experimenty či vědecké kavárny.

 

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY V NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU

ÚTERÝ 4. 11. 2014
Komentované prohlídky v jednotlivých expozicích
10.00-11.00 Astronomie (max. 15 osob)
11.00-12.00 Dopravní hala (max. 30 osob)
12.00-13.00 Čas (max. 15 osob)
13.00-14.00 Tiskařství (max. 15 osob)
14.00-15.00 Fotoateliér a Interkamera (max. 15 osob)
Prohlídka začíná v hlavním foyer před pokladnami. Na prohlídku se registrujte na e-mailu:
ivana.lorencova@ntm.cz

Workshopy (max. 2 skupiny po 10 studentech, délka 2 hodiny)
Workshop Fotografie
Workshop Chemie


STŘEDA 5. 11. 2014
Komentované prohlídky v jednotlivých expozicích
10.00-11.00 Technika v každodenním životě (max. 15 osob)
11.00-12.00 Chemie kolem nás (max. 15 osob)
12.00-13.00 Metalurgie (max. 15 osob)
13.00-14.00 Hornictví (max. 15 osob)
14.00-15.00 Architektura a stavitelství (max. 15 osob)
Prohlídka začíná v hlavním foyer před pokladnami. Na prohlídku se registrujte na e-mailu:
ivana.lorencova@ntm.cz
 

STŘEDA 12. 11. 2014
10.00-11.00 Exkurze do restaurátorských dílen (max. 5 osob)
Prohlídka restaurátorské dílny na papír (ateliéru), seznámení s vybavením (digestoř,
velkoplošný lis, prosvětlovací stůl atd.), vysvětlení, co se v takovém ateliéru zpracovává a jakými
technikami.
Sraz v hlavním foyer před pokladnami.
Na exkurzi se registrujte na e-mailu: ivana.lorencova@ntm.cz

11.00-12.00 Exkurze do Televizního studia
Na exkurzi se registrujte na e-mailu: ivana.lorencova@ntm.cz

13.00-14.00 Prohlídka laboratoří Národního technického muzea
Během prohlídky se studenti seznámí s prací v laboratořích Národního technického muzea, se
smyslem chemických analýz a materiálového průzkumu předmětů z jeho inventářů.
Na exkurzi se registrujte na e-mailu: ivana.lorencova@ntm.cz