Národní technické muzeum zve na novou výstavu do expozice Architektury, stavitelství a designu s názvem Pražské mosty objektivem Richarda Homoly. Výstava velkoformátových černobílých fotografií velkoformátovým přístrojem Magnola se koná od 11. května do 21. října 2012. Autorem fotografií je Richard Homola, který snímky vytvářel v rozmezí několika posledních let v rámci svého fotografického cyklu Pražské mosty.

Národní technické muzeum je s tématy mostního stavitelství a architektury úzce spjato, a to již od svého počátku, kdy jeho sbírky a archiv obsahují řadu dokumentů týkajících mostního stavitelství.
Velkoformátové fotografie jednotlivých mostů jsou na výstavě uspořádány na bezmála třiceti výstavních panelech a prezentují postupně čtrnáct pražských mostů přes Vltavu, uspořádaných ve směru toku řeky. Soubor fotografií je vhodně doplněn ukázkou autentických prvků, modelů, plánů a historických dokumentačních fotografií z Archivu architektury NTM. Mezi vystavenými exponáty výstavy je i zcela unikátní model neuskutečněného návrhu celodřevěné lávky přes Vltavu z roku 1838 nebo autentické prvky ze základů Karlova mostu, vyjmuté při jeho opravách po povodni v roce 1890.
Pražské mosty jsou pro autora fotografií Richarda Homolu jedním z jeho nosných fotografických témat, ve kterých již zobrazil celou řadu především historických míst. Jmenujme alespoň fotografické cykly z historických klášterů, hradu Bezděz, Českého Krumlova, Telče nebo své domácí České Lípy. Snímky pak Richard Homola prezentoval na mnoha tuzemských i zahraničních výstavách. Nakonec nezbývá než uvést, že výstava Pražské mosty objektivem Richarda Homoly je s Národním technickým muzeem spojena nejen tématem pražských mostů, ale i technikou klasické velkoformátové fotografie – všechny snímky byly pořízeny dnes již historickým fotoaparátem Magnola a nakonec i osobou Richarda Homoly samotného, který Národním technickém muzeu působil jako konzervátor a restaurátor.