Muzeum architektury a stavitelství a Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádají ve dnech 11. a 12. října 2011 ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., Ústavem pro dějiny umění FF UK a Galerií Jaroslava Fragnera konferenci na téma Kubismus v české architektuře / Sto let poté.

11. a 12. října 2011

Národní technické muzeum, Muzeum architektury a stavitelství a Oddělení dějin vědy a techniky pořádají ve dnech 11. a 12. října 2011 ve spolupráci Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Galerií Jaroslava Fragnera konferenci na téma Kubismus v české architektuře / Sto let poté.

Místo konání: Národní technické muzeum – přednáškový sál, Kostelní 42, Praha 7

V případě zájmu o účast na konferenci zašlete přihlášku nejpozději do 7. 10. 2011 na kontaktní adresu: michal.novotny@ntm.cz, nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, oddělení dějin vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7.

Účastnický poplatek ve výši 50 Kč bude vybírán při prezenci.

Bližší informace ke stažení zde: Program konference, Formulář příhlášky.

Za organizační výbor konference,
Michal Novotný