Akce NTM v Plasích

  • mimořádné prohlídky krytu CO
  • prezentace CSD na Staročeském jarmarku formou stavebních řemesel
  • koncert skupiny „Rezatý rakety“ v krytu CO
  • event. divadlo o sv. Františkovi v ležáckých sklepech
  • event. večerní projekce historických fotografií na severní stěně ležáckých sklepů