09:30 – 17:00
Fotografování dírkovou komorou a kopírování na ručně zhotovený citlivý papír (ve stylu úplných počátků fotografie)
Již nyní si můžete rezervovat svoji účast na workshopu!

Všechny termíny workshopu jsou již bohužel plně obsazeny!

Fotografování ručně zhotovenou dírkovou komorou (světlotěsná krabice s malou dírkou v přední stěně a světlocitlivým filmem uvnitř na zadní stěně – tzv. camera obscura). Exponovaný film se vyvolá a kopíruje na ručně připravený citlivý papír, a to některou z historických kopírovacích technik (slaný papír, kyanotypie, sepiový tisk Van Dyke). Obrázky, které účastníci sami vyfotografují vlastnoručně vyrobeným přístrojem a vykopírují na vlastnoručně vyrobený papír si nakonec odnesou s sebou domů.
Účastníci si s sebou mohou přinést na workshop vhodnou krabici ke zhotovení dírkové komory (velikosti asi 10 x 10 x 15 cm).