Poprvé v ucelené formě představuje výstava kurátorky Heleny Čapkové v architektonické instalaci Davida Vávry život a především fascinující rozsah tvorby Bedřicha Feuersteina, který zasáhl do architektury, scénografie, grafiky oblasti nábytkového designu a navrhoval také divadelní kostýmy.

Na výstavě také návštěvník uvidí celou řadu obrazů, které nejsou běžně vystavovány, které doplní výtvarné práce jeho současníků. Audio a video nahrávky připomínajjí práci pro film, Feuersteinovu esejistickou a přednáškovou činnost a spolupráci s básníky a hudebníky. Nahlédnout je možné do rodinného zázemí Bedřicha Feuersteina a vystaveny jsou předměty, které užíval či zakoupil při svých cestách. Pozornost kurátorka výstavy, Helena Čapková, věnuje i Feuersteinovu nasazení v první světové válce, francouzskému (1920–1926) a japonskému období (1926–1930) a práci pro divadlo ve dvacátých letech (např. pro Národní divadlo v Praze) a ve třicátých letech (spolupráce s Osvobozeným divadlem). Architektonické dílo prezentuje několik modelů či technická dokumentace z Archivu architektury a stavitelství NTM, které spravuje nejrozsáhlejší osobní fond této osobnosti.

Hlavním mediálním partnerem výstavy Bedřich Feuerstein, architekt. Praha - Paříž - Tokio je Česká televize. Děkujeme České televizi za poskytnutí záběrů k výrobě spot k výstavě.(image spot České televize - odkaz)

Datum výstavy 10. 11. 2021 – 31. 7. 2022