1.–2. 10. 2013 – Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami Národní technické muzeum ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války (2008), mezi lety 1945 a 1960 (2009), v šedesátých letech 20. století (2010) a v období od normalizace po transformaci (2011). Přednáškový sál Národního technického muzea

Vznik Československa v roce 1918 znamenal pro život v českých zemích dalekosáhlé změny, které se nevyhnuly ani oblasti vědy a techniky. V průběhu dvaceti let existence samostatného státu prošly československá věda a technika, stejně tak jako československý průmysl, progresivním vývojem, kterému se však nevyhnuly dílčí zvraty ani hluboké krize. Cílem připravované konference je proto přinést další poznatky z vývoje vědy, techniky a průmyslu ve sledovaném období.