Národní technické muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím TITANIC připravilo výstavu s názvem Drobné perly české architektury, která je pro veřejnost otevřena od 2. listopadu 2012. Kaple Boží muka, náves, kašna, krematorium, včelín, ale také středověká obranná věž, větrným mlýnem či malá vodní elektrárna jsou stavby, které jsou sice svým typem nebo rozsahem „drobné“, ale přesto představují skutečné umělecké perly se zvláštním příběhem. Výtvarně výrazná výstava je postavená na barevných fotografiích Pavla Friče a doplněna verši Davida Vávry s krátkými medailonky Jiřího T. Kotalíka, nabitých fakt a zajímavými odkazy. Výstava tvoří průnik opomíjených míst s těmi, které jsou v učebnicích pevně ukotvené.

Ve výstavním sále stálé expozice Architektury, stavitelství a designu je představeno 29 ukázek z tohoto kompletního náhrdelníku „perel“. Cílem autorů je přiblížit a podpořit skvosty na okraji zájmu, popularizovat architekturu a podpořit její fanoušky v hledání, jak jí porozumět v širších souvislostech – jak se na ni dívat a chápat její historické poselství i současné snahy o jinakost. Tvůrci doufají, že se výstava i kniha stanou nejen zdrojem poučení a potěšení pro osamělé čtenáře i celé rodiny, které milují výlety po naší zemi, ale i inspirací, jak kolem sebe pátrat po neokoukaných pokladech a sestavit si vlastní šňůru perel.