Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Otevřená kultura Pro neslyšící
Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Chemie pro devítku

7. 9. 2023 - 28. 6. 2024
Hlavní budova v Praze
Pro školy
Chemie pro devítku

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce


Cílová skupina 2. stupeň ZŠ
Délka 90 minut
Počet žáků 32
Cena 90 Kč/žák

Co je rez? Proč je kopule zelená? Jak si očistit stříbrný šperk? Názornými ukázkami a pokusy jsou reflektována témata probíraná v 9. ročnících základních škol.

Seznámíme se s konstantami organických látek, esterifikací, rozpouštěním, provedeme chromatografii. S Beketovou řadou kovů, měděním a stříbřením. Klademe důraz na bezpečnost a názornost jednotlivých aktivit. Program je připraven pod patronací Masarykovy střední školy chemické, důvěrně známé jako "Křemencárna".

Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Prozkoumejme společně taje techniky a expozice Národního technického muzea. Připraveny jsou programy pro žáky mateřských, základních i středních škol od komentovaných prohlídek přes programy v expozicích po workshopy v učebnách i dalších prostorách muzea.

Přihlašování k jednotlivým vzdělávacím programům můžete provést na rezervace.ntm.cz. Vstupenky na komentované prohlídky a další programy pro rodiny s dětmi či dospělé (např. Naše technika mluví) lze zakoupit na vstupenky.ntm.cz.

Registrací do rezervačního systému získáte možnosti vybrat si vyhovující termín Vámi zvoleného programu a také Vám bude zasláno oznámení o vyhlášení nových termínů stávajících programů i zcela nových workshopů. Termíny pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku během vánočních prázdnin na rezervace.ntm.cz či ntm.cz.