Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Otevřená kultura Pro neslyšící
Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

KIDS´ LAB ABRAKADABRA

29.6.2023, 15:06 - 31.12.2027, 23:59
Hlavní budova v Praze
Pro školy
KIDS´ LAB ABRAKADABRA

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce


Cílová skupina 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
Délka 120 minut
Počet žáků 30
Cena 0 Kč

Chemická společnost BASF vyvinula projekt Kids´ Lab a založila první dětskou laboratoř v německém Ludwigshafenu (centrála společnosti BASF) v roce 1997. V současnosti se Kids´ Laby BASF nacházejí v 35 zemích světa a od 20. října 2012 je také v České republice.

Základní informace
Projekt Kids´ Lab Abrakadabra je zaměřený na podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd s cílem umožnit dětem doslova osahat si chemii pomocí experimentů a hrou načerpat nové vědomosti. Tento interaktivní vzdělávací program věnovaný chemii představuje významný krok BASF v rámci jejího společensky odpovědného podnikání. Program je navržený pro děti od 2. do 7. třídy tak, aby získaly první vědomosti o chemii pomocí zábavných a praktických chemických pokusů. BASF Kids´ Lab Abrakadabra poskytuje dětem možnost objevit svět chemie skrze jednoduché a bezpečné experimenty, které mohou v budoucnosti vzbudit jejich zájem o vědu, zejména o chemii.
Kids´ Lab Abrakadabra najdete v prostorách Národního technického muzea v Praze. Laboratoř má kapacitu maximálně 30 míst, workshop je možné objednat pro 15 až 30 žáků. Pokusy jsou vedeny specializovanými odborníky. Workshop trvá 2 hodiny. Pokus, použití materiálů, stejně jako samotné školení dětí je pro účastníky modulového experimentování bezplatné. Stačí se jen objednat a přijít.

NTM ve spolupráci s BASF nabízí dva programy-„Chytří gurmáni” a „Voda miluje chemii“.

„Chytří gurmáni”

Malí výzkumníci si díky vzrušujícím chemickým pokusům zodpoví klíčovou otázku – Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé?Workshop motivuje děti, aby přemýšlely o tom, co jídlo obsahuje a učí je analyzovat tyto látky prostřednictvím tří chemických experimentů:

  • „Šampion vitamín C“, v němž děti zjišťují obsah vitamínu C v čerstvé a průmyslově vyráběné citronové a pomerančové šťávě.
  • V druhém pokusu „Ovocná a zeleninová výzva“ malí badatelé porovnají obsah vitamínu C v osmi různých druzích ovoce a zeleniny.
  • V závěrečném pokusu „Duha“ připraví sériové ředění různých ovocných šťáv a zjistí jejich složení podle barvy a vůně.

„Voda miluje chemii”

Hlavním tématem programu pokusů „Voda miluje chemii“ je voda, jakožto velmi důležitý přírodní zdroj. Tento program učí děti, že chemie hraje důležitou úlohu v našem životě. Malým výzkumníkům dává příležitost dělat pokusy a vidět, jak chemie přispívá k zodpovědnému používání vody. Během modulového programu „Voda miluje chemii“ v rámci Kids´ Lab Abrakadabra budou mít děti možnost udělat dva vybrané pokusy zaměřené na zadržování a čištění vody. Při prvním zmíněném pokusu – „zadržování vody“, malí výzkumníci objeví možnosti jak uskladnit vodu tak, aby jí bylo možné použít v budoucnosti, až bude potřebná

„Čištění vody““. Díky tomuto pokusu  si děti uvědomí nejen cenu čisté vody, ale také složitost jejího čištění. „Přibližně deset procent vody, která se v BASF používá, přichází do kontaktu s výrobky a využívá se pro čistění nebo jako rozpouštědlo. Takto vzniklá odpadová voda se následně čistí v čistírnách odpadových vod. Děti si v tomto experimentu mohou vytvořit vlastní znečištěnou vodu a následně z ní odstranit pevné i rozpuštěné částice.

Workshop "Kids´Lab Abrakadabra je určen pro žáky od 2. do 7. třídy a je zdarma. Koná se vždy v pátek a to od 9:00 a 11:00.

Registrace a rezervace

Kontakt: Jana.Cechova@ntm.cz  tel. 608 81 30 65