14. 3 2024 - XII. Annual Aviator History Seminary

Národní technické muzeum v Praze and Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín invites you for seminar:

Věrni zůstaneme! Letectva v době Mnichovské krize a okupace Čech a Moravy 15. března 1939

We will remain faithful! Air Forces during the Munich crisis and the occupation of Bohemia and Moravia on 15 March 1939

Seminar takes place in National Technical Museum, Kostelní 42, Praha 7, 170 78. 14th March 2024.

The admission fee is 100CZK.