Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Open culture For the deaf and hearing impaired
Follow us
E-shop Tickets

Komunikace

Podskupina zachycuje vývoj komunikačních prostředků, např. telegraf a telefon, které sloužily k dorozumívání při železničním provozu u jednotlivých železničních společností na území dnešní České republiky od roku 1850 po dnešek.