Follow us
E-shop Tickets

Zábrana úrazu

Fond zábrana úrazu vznikl zároveň se založením technického muzea jako reakce na tehdejší aktuální snahu zvýšit bezpečnost práce jednak zaváděním různých přídavných bezpečnostních zařízení na stroje, které způsobovaly nejvíce úrazů, a také intenzivní propagací bezpečnostních zásad a pravidel. Muzejní expozice se tak měla stát prostředkem k osvětě dělnictva a veřejnosti v tomto směru.

Sbírka obsahuje převážně v modelovém měřítku různé pracovní stroje vybavené přídavným zařízením, které má zabránit úrazu. Vedle těchto často kuriozních modelů jsou obsahem sbírky i různé osobní ochranné pomůcky a některé propagační a výstražné plakáty.