Follow us
E-shop Tickets

Úpravnictví

Technologii úpravy nerostných surovin prezentují ve sbírce originální předměty (např. stoupové koryto) a modely (alchymistická dílna, ruční zlatomlýn, prací buben, flotační úpravna, uhelné prádlo).