Follow us
E-shop Tickets

Strojírenské technologie

Sbírka strojírenské technologie je dělena na dvě základní části, věnované ručnímu a strojnímu obrábění. V části ručního obrábění jsou zastoupeny ruční nástroje pro zapracování různých materiálů. Hlavně se jedná nástroje ze zámečnické a truhlářské dílny jako jsou například dláta, pily, hoblíky, pilníky a další.  V části věnující se strojnímu obrábění jsou zde nejvíce zastoupeny soustruhy a dále frézky, brusky, hoblovky, vodorovné i svislé obrážečky, různé typy vrtaček, obráběcí stroje na ozubení a některé speciální stroje, např. stroj na sekání pilníků. Vedle skutečných strojů obsahuje sbírka i řadu modelů.  Z časového pohledu tvoří jádro sbírky exponáty z let 1890 až 1930, které jsou doplněny výrobky vzniklými v dalším půlstoletí. Fond strojírenské technologie obsahuje asi 300 předmětů.