Follow us
E-shop Tickets

Laboratorní přístroje

Zařízení pro spektrální analýzu z let 1940 až 1960 zahrnuje speciální přístroje – spektrometry, spektrofotometry, komparátory, monochromátory, plynové fotometry provenience anglické, německé, sovětské a americké. Absorpční analyzátory plynů pocházejí z přelomu devatenáctého a dvacátého století a ze sedmdesátých let minulého století, sušárny, vakuové sušárny, termostaty z let 1920–1980. Fond dále obsahuje extraktory, přístroje k laboratorní výrobě svítiplynu, laboratorní sklo včetně odměrných nádob, byret a pipet z období po roce 1890 a kahany z tohoto období.

Kuriozitou je kapesní laboratoř z 19.století v papírové krabičce o hraně 12 cm, s miniaturním nádobím včetně kahanu a s nezbytnými chemikáliemi ve skleněných lahvičkách a kelímcích. Ve sbírce jsou též vzácné polarografy včetně přístroje systému Heyrovský-Shikata, na němž nositel Nobelovy ceny profesor Jaroslav Heyrovský sám pracoval