Follow us
E-shop Tickets

Kovářské a zámečnické řemeslo

Sbírka kovářského a zámečnického řemesla soustřeďuje nástroje a pomůcky používané při tradičním rukodělném zpracování železa a také výrobky, které z této produkce po staletí vznikaly. V kovářské sbírce jsou obsáhlé kolekce univerzálního i specializovaného nářadí používaného při všech pracovních činnostech. Kovářské nástroje a pomůcky se po staletí neměnily a tak sbírka dobře dokumentuje historický vývoj. Některé její datované kusy sahají do 17. století. Zámečnická sbírka soustřeďuje více než 650 kusů zámků, klíčů, nábytkových a dveřních kování z širokého časového rozpětí od 15. století až po současnost. Mezi běžnými výrobky jsou i mistrovská díla představující jednotu rukodělné dovednosti, tvůrčího konstrukčního myšlení a slohových vlivů.