Follow us
E-shop Tickets

Hnací stroje

Sbírka hnacích strojů byla budována již od založení muzea. Fond tvoří kolekce originálních strojů a jejich modelů. Mimoto jsou ve sbírce též modely parních generátorů, ukázky strojních součástí, důležitých konstrukčních uzlů, pomocných mechanismů a zařízení k mechanickému rozvodu energie. Oborově je celý tento sbírkový soubor, čítající asi 350 předmětů, členěn na větrné motory, vodní motory, parní motory (pístové parní stroje a turbíny) a spalovací motory. K významným exponátům patří např. kolekce plynových motorů z 60. a 70. let 19. století. Z hnacích strojů domácí provenience je významná především Kaplanova zkušební turbína, která je prvním exemplářem tohoto typu motoru na světě, nebo Parsonsova parní turbína, postavená v roce 1902 v První brněnské strojírně. K významným domácím konstrukcím, dokumentovaným ve sbírce, patří také parní stroj se Zvoníčkovým ventilovým rozvodem z roku 1908, vyrobený První českomoravskou továrnou na stroje v Praze. Do sbírky hnacích strojů patří i největší exponát ve sbírce strojírenství, a to je Parní turbína o výkonu 200 MW z elektrárny v Ledvicích.