Follow us
E-shop Tickets

Geofyzika

Geofyzika je ve sbírce hornictví zastoupena převážně dvojrozměrnou dokumentací, vývojovou řadou z vybavení gravimetrické laboratoře podzemí dolů v Příbrami, dvěma karotážními soupravami z Ostravy a přístroji k měření radioaktivity získané z Dolní Rožínky.