Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Open culture For the deaf and hearing impaired
Follow us
E-shop Tickets

Strojírenství

Spolu s podskupinou nářadí a nástrojů byla tato více než stokusová kolekce nejvýznamnější částí sbírky průmyslového designu v prvních dvaceti letech její existence. Zahrnuje práce z doby od počátku 40. let 20. století do současnosti. Z prvního sádrového modelu revolverového soustruhu R 50 v měřítku 1:1, který v roce 1940 vytvořil Vincenc Makovský, jsou ve sbírce uloženy ovládací páky. Pozornost zasluhuje originální sádrový model a laminátová kopie 1:1 horizontální frézy od Zdeňka Kováře z r. 1945 - reprezentativní ukázka jeho dobového názoru v průmyslovém návrhu, ovlivněného organickým tvaroslovím i technologickými možnostmi výroby litinových skříní strojů.

Početnější skupinu představují modely obráběcích, tvářecích a textilních strojů z období od konce 60. do počátku 90. let. 20. století. Prezentují nejen obor, v němž se v dané době designérská práce pro československý průmysl rozvinula nejpatrněji, ale také zásadní změny v tvarovém řešení strojů, ovlivněném použitím rovinných plechů. Kromě prací Kovářových žáků Josefa Lahody, Miroslava Klímy, Vladimíra Autraty, Václava Reissnera a dalších autorů (designéra plzeňské Škodovky Jana Němečka) reprezentuje toto období především tvorba Svatopluka Krále, hlavního designéra Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO), působícího od poloviny 70. let společně s dalším absolventem katedry tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně (Gottwaldově) Pavlem Kmochem. Z posledních let pochází několik studií obráběcích strojů z designérských ateliérů vysokých škol.

Velmi důležitou kolekcí jsou návrhy textilních strojů, na nichž od 50. let pracovali specializovaní výtvarníci Miroslav Kouba, Alois Richtr a František Jurásek, později i další. Představují systematicky rozvíjené moderní designérské řešení strojů včetně světově unikátních tryskových stavů.

Strojírenství reprezentují i originální designérské modelové návrhy dalších strojů a zařízení (plovoucí bagr nebo montážní plošina pro vodní nádrže z 80. let Jana Tatouška a Ivana Mouchy, provozní jednotka obilního mlýna od Mojmíra Čevely ze 70. let atd), které jsou dokladem designérské práce ve zdánlivě „odtažitých“ oborech.

Photogallery