Follow us
E-shop Tickets

Nářadí a nástroje

Jedna ze stěžejních kolekcí sbírky průmyslového designu, čítající více než 160 předmětů. Nejcennější částí fondu jsou autorské modely a prototypy ručního nářadí a nástrojů ze 40.-70. let 20. století, které představují jednu zásadní kapitolu z dějin českého, resp. evropského průmyslového designu. Nejstarší z nich je rukojeť vibračních nůžek, ergonomicky tvarovaná sochařem Vincencem Makovským pro obuvnický průmysl v roce 1940. Zatím nejrozsáhlejší soubor představují návrhy pro lehký průmysl od Makovského žáka Zdeňka Kováře. Srovnání přístupu k tvarovému a ergonomickému řešení nářadí a nástrojů poskytují práce absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a později detašovaného ateliéru tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně (tehdy Gottwaldově) z 50.-80. let na straně jedné (Gustav Hlávka, Miroslav Klíma, Alexius Appl a další) a pražských průmyslových designérů (Stanislav Lachman, Jan Tatoušek a Ivan Moucha i jiní) na straně druhé.

 

Photogallery