Follow us
E-shop Tickets

Zabezpečení

Podskupina obsahuje sbírkové předměty prezentující vývoj železničního zabezpečovacího zařízení na území dnešní České republiky. Podskupina zahrnuje časový rozsah od třicátých let 19. století po současnost. Jsou zde např. mechanická návěstidla různých železničních správ, nebo elektromechanické řídicí přístroje. Podskupina je stejně jako ostatní průběžně doplňována dalšími sbírkovými předměty.