Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Open culture For the deaf and hearing impaired
Follow us
E-shop Tickets

Hutnictví železa

Fond hutnictví železa zahrnuje výrobu surového železa, jeho zkujňování a výrobu hutních polotovarů válcováním, tažením, protlačováním atd. Sbírka rovnoměrně pokrývá celý vývoj oboru od nejstarších dob až do současnosti. Vzhledem k rozměrům skutečných hutních výrobních agregátů jsou ve sbírce zastoupeny většinou modely. Nejstarší období produkce svářkového železa je doloženo mj. originální výhňovou pecí z 12. století nalezenou v areálu Anežského kláštera v Praze. Éra feudálního železářství je dokumentována modely dřevouhelných redukčních pecí i zkujňovacích výhní a hamrů, i celých železářských provozů, z nichž si zaslouží zvláštní pozornost model železáren v Novém Jáchymově, které na počátku 19. století prosluly svým stavebním a technickým řešením. Originálním exponátem je strojní kovací kladivo vodního hamru z poloviny 19. století. Rovněž následující období až do současnosti je dobře doloženo převážně modely výrobního zařízení hutních závodů i jednotlivých agregátů, jakými jsou vysoké pece, konvertory, Siemens-martinské pece, elektrické pece, válcovací stolice atd.