Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Open culture For the deaf and hearing impaired
Follow us
E-shop Tickets

Fotodokumentace k dějinám hornictví

Bohatý sbírkový fond doprovází rozsáhlá fotodokumetace k vývoji hornického oboru, zobrazující nejen dobývání surovin, ale i změny v technice a v životě horníků, vývoj hornických oděvů, veduty hornických měst, industriální architekturu, stará důlní díla, portréty významných techniků i montánních badatelů, pohledy do různých expozic a výstav s hornickou tématikou. Soubor literatury shrnuje psaná díla s hornickou tématikou a doplňuje tak fondy archivu a knihovny Národního technického muzea. Obsahuje firemní literaturu, učebnice, hornické časopisy, vědecké články, knihy a separáty děl významných českých montánních badatelů a geologů (prof. J. Hrabák, dr. J. L. Barvíř, prof. J. Hummel, dr. L. Kirschner, prof. F. Pošepný, prof J. Jičínský, dr. J. Kořan, dr. J. Čechura, dr. Ing. B. Stočes, prof. B. Pavlíček, PhDr. J. Majer, CSc., PhDr. Olga Skalníková, akad. malíř J. Čáka, prof. J. Schenk a další). K hornickým sbírkám patří též mapový fond, zejména z období konce 19. a počátku 20. století a též částečná dokumentace těžby uranu po roce 1945.