Výpůjční řád pro sbírkové předměty

Výpůjční řád NTM byl zpracován podle vzoru a se souhlasem Židovského muzea v Praze.

Výpůjční řád NTM