Výzva k podání nabídky na uzavření smlouvy na zajišťování provozu kopírovacích strojů NTM pro období 2012 až 2016

Na základě pokynu zřizovatele zadavatele, Ministerstva kultury České republiky, doručeného zadavateli dne 30.3.2012, se doba poskytování služby zkracuje z 30.6.2016 do 31.12.2012.

Soubory: