Veřejná zakázka na výběr stavební firmy pro I. etapu projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích – památkovou obnovu komplexu Pivovaru (Uzavřeno)

Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele pro provedení stavebních prací při památkové obnově komplexu Pivovaru v rámci I. etapy projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích, jehož cílem je technicky rehabilitovat a optimálně využít část národní kulturní památky, areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích (informace o projektu na http://www.ntm.cz/csd).
Podrobnosti o veřejné zakázce byly zveřejněny v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7202011009360, formulář je přístupný na adrese: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/324079

Za účelem odstranění nejasností v zadávacích podmínkách poskytl zadavatel dne 23. 4. 2012 dodatečné vysvětlující informace a prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 18. 6. 2012, 12.00 hod. Podrobné informace jsou obsaženy v dokumentu přiloženém níže.

Z téhož důvodu bylo souběžně uveřejněno opravné oznámení o veřejné zakázce v ISVZUS pod ev.č. VZ 7202021009360. Formulář opravného oznámení je dostupný na adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/332689.